Vässby Gräv & Täckdikning är ett entreprenadföretag med grävning för rör som specialitet.

Vi har lång erfarenhet av grävning och rörläggning och utför bland annat täckdikning, avloppsanläggning, dränering och kabelgrävning.

Vi erbjuder även försäljning av rör och delar som behövs för ett effektivt arbete.

Våra kunder är lantbruk, villaägare föreningar, kommuner och byggföretag m.m. Vi arbetar främst i Västra Götalandsområdet. Företaget har en anställd till att köra maskiner och lägga rör m.m. Vi jobbar mest i ett team som kompletterar varandra bra.

Företaget drivs av Karl-Erik Jonsson som arbetat med täckdikning sedan 1969. 1981 startade han företaget Vässby Gräv & Täckdikning. Maskinparken bestod då av en grävmaskin och har under årens lopp utökats med täckdikningsmaskiner och övrig utrustning som krävs för de arbeten vi utför.

Vässby Gräv & Täckdikning
Slöängarna 800
464 65 BRÅLANDA

Mobil: 0706 – 80 03 89
E-post: klicka här